Groep 1/2.
Grieteke Kiekebos-Middelbrink,

Grieteke Kiekebos-Middelbrink,

De afgelopen jaren geef ik met veel plezier les aan de Zuiderbasisschool in Giethoorn.  Ik geef les aan groep 1 en 2. Verder ga ik één dagdeel in de week bezig met het opzetten van Wetenschap en Technologie binnen school. Het eerste deel van het schooljaar combineer ik dat met de studie. In het tweede deel is het de bedoeling dat het lesgeven binnen de groepen op het gebied van Wetenschap en Technologie vorm krijgt. 

In 2007 heb ik naast het lesgeven de studie Master SEN afgerond. Ik ben afgestudeerd op probleemkinderen van groep 1 en 2. Het onderzoek laat zien wat het verschil is tussen de resultaten van het leesonderwijs in groep 2 in vergelijking tot de Cito toets, taal voor kleuters. Verder heb ik het diploma (HBO+) Directeur Primair Onderwijs behaald in 2010. Op dit moment maak ik hier geen gebruik van, maar kan de verworven kennis breed inzetten. Dit schooljaar maak ik de derde opleiding af. Het is de opleiding Wetenschap en Technologie (HBO+) aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Deze opleiding duurt anderhalf jaar. Op deze manier hoop ik de tools te ontdekken om aan het nieuwe onderwijs mee te kunnen werken (21 Century Skills). 

Ik ga iedere dag met enthousiasme naar school en ervaar het onderwijs als een uitdagende en inspirerende omgeving, waarbij het kind centraal staat. Het is een uitdaging om voor ieder kind een bijdrage te mogen leveren aan hun ontwikkeling. De verschillende processen die hiervoor nodig zijn geven veel stof tot nadenken en aanpassen. Ieder kind is uniek en verdient de aandacht die bij hem of haar past, waarbij de cognitieve, sociale- en creatieve vaardigheden van groot belang zijn.

Groep 3/4.
Jackelien Majoor

Ik ben Jackelien Majoor en werk ongeveer 12 jaar op de Zuiderschool.
Ik ben begonnen in groep 7 en 8 en heb daarna de overstap gemaakt naar groep 3 en 4, wat ik nog steeds erg leuk vind om te doen. Twee jaar geleden heb ik de opleiding als reken coördinator gevolgd, omdat ik met in het rekenonderwijs verder wilde verdiepen en ontwikkelen. Hier heb ik veel aan gehad en op het gebied van rekenen wil ik me graag blijven ontwikkelen. Dit jaar werken we in groep 3 ook met een nieuwe methode van Veilig Leren Lezen, waar ik me nu in het verdiepen ben en wat me ook veel nieuwe energie geeft.

Cathy v.d. Eventuin

Mw. C. (Cathy) v.d. Eventuin, (intern begeleider en coördinator)
Na 10 jaar gewerkt te hebben op de Generaal van den Boschschool ben ik vorig schooljaar volledig aan de slag gegaan op de 2 scholen in Giethoorn. In de jaren dat ik voor de klas stond heb ik in juli 2008 mijn diploma voor vakdocent bewegingsonderwijs gehaald. In maart 2012 heb ik mijn diploma voor Taalcoördinator gehaald en in schooljaar 2013-2014 heb ik de opleiding als Intern begeleider afgerond. Dit schooljaar start ik met een nieuwe opleiding: de NOVO-opleiding. Hier ga ik mij verdiepen in veranderingsprocessen.

Op allebei de scholen ben ik intern begeleider en locatiecoördinator. Op de Zuiderschool sta ik ook twee ochtenden voor de klas.

Elke maandag en om de week op donderdag ben ik op de Noorderschool voor IB-taken en coördinatietaken. Op dinsdag en om de week op donderdag ben ik op de Zuiderschool voor IB-zaken en coördinatietaken. Op woensdag en vrijdagochtend sta ik voor klas bij groep 3 en 4 op de Zuiderschool. Een afwisselende werkweek waar ik veel zin in heb.

Groep 5/6.
Margriet Verboom
Ik ben sinds 1995 in dienst bij de Stichting op Kop en sinds  6 jaar werk ik op de Zuiderschool. Op andere scholen heb ik veel gewerkt met de groepen 1, 2 en 3. Op de Zuiderschool werk ik in groep 5/6. Ik vind het belangrijk dat er een aangename sfeer in de klas is; kinderen komen dan beter tot leren. Afspraken maken met elkaar en die ook nakomen is essentieel. Veel van onze lestijd besteden we aan de basisvakken. Daarnaast probeer ik met de kinderen te werken aan hun zelfstandigheid, het kritisch denken, verdraagzaamheid en de samenwerking tussen kinderen. Ik ben op maandag, dinsdag en vrijdag op school.

Mirjam Huizeling
Na op verschillende scholen van stichting Op Kop gewerkt te hebben ben ik sinds augustus 2010 werkzaam op de Zuiderbasisschool. Ik heb met veel plezier in de groep 3 t/m 8 gewerkt op de Zuiderbasisschool. In juni 2015 heb ik de opleiding Master leren en innoveren afgerond. Tijdens deze studie stond het vormgegeven van ons onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong centraal. Het starten van een plusklas is een onderdeel van onze schoolontwikkeling. In juni 2016 heb ik de opleiding specialist hoogbegaafdheid en excellent leren afgrond. Ik werk met veel plezier op dinsdagmiddag in de (bovenschoolse) plusklas van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool. Op woensdag en donderdag werk in groep 5-6.


Groep 7/8.
Roel Zwolle  

Ik ben al geruime tijd leerkracht in de bovenbouw op de Zuiderschool.
Na mijn studie aan de NLO voor de vakken gezondheidskunde en maatschappijleer had afgerond ben ik een verkorte Pabo opleiding gaan volgen in Groningen.
Naast een lesgevende taak probeer ik het ICT-onderwijs zo goed mogelijk op school te laten verlopen. Dit jaar en volgend jaar volg ik de post HBO opleiding Digi-coach in Zwolle.
Ik ben op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school.

Jerney Stroeve
Ik ben nu voor het derde schooljaar werkzaam op de Zuiderbasisschool. De afgelopen twee jaar heb ik twee dagen in de week voor groep 5/6 gestaan. Dit jaar werk ik op donderdag in groep 7/8. Daarnaast werk ik op vrijdag voor OBS de Toermalijn in Hasselt. Dit is ook een school van stichting Op Kop. Daarnaast doe ik op verschillende scholen invalwerkzaamheden.
Het afgelopen schooljaar heb ik mijn Master SEN specialist gedrag afgerond. Voor deze opleiding heb ik onderzoek gedaan naar het verbeteren van de werkhouding van kinderen. 

 

 

Directie

Lida Andriol

directie@zuiderschool.nl

Intern begeleider

Cathy v.d. Eventuin

cathy.eventuin@stichtingopkop.nl

Groep 1/2

Grieteke Kiekebos

grieteke.kiekenbos@stichtingopkop.nl

 

Groep 3/4

Jackelien Majoor

Cathy v.d. Eventuin

 

jackelien.majoor@stichtingopkop.nl

cathy.eventuin@stichtingopkop.nl

 

 

 

Groep 5/6

Margriet Verboom

Mirjam Huizeling

margriet.verboom@stichtingopkop.nl

mirjam.huizeling@stichtingopkop.nl

 

Groep 7/8

Roel Zwolle 

Jerney Stroeve

roel.zwolle@stichtingopkop.nl

jerney.stroeve@stichtingopkop.nl

 

 

 

 

 

Begeleiding plusklas

Extra hulp

Mirjam

Mirjam

mirjam.huizeling@stichtingopkop.nl

 

 

 

Aanvullende informatie               

Administratie:                  Saskia Linthorst op woensdagmiddag
                                       administratie@zuiderschool.nl

Godsdienst:                     Matthijs de Vries op woensdag

HVO:                               Hennie Vis op woensdag