Team

Grieteke Kiekebos-Middelbrink

Groep 1/2

Met veel plezier geef ik les aan de Zuiderbasisschool in Giethoorn. De hele week ben ik de groepsleerkracht van groep 1 en 2. Verder geef ik één dagdeel het vak Wetenschap en Technologie aan groep 7 en 8. Tijdens deze lessen wordt er veel aandacht besteed aan de 21st Century Skills.

In 2007 heb ik naast het lesgeven de studie Master EN afgerond. Ik ben afgestudeerd op de problematiek van de kinderen in groep 1 en 2. De afstudeeropdracht laat zien wat het verschil is tussen de resultaten van het leesonderwijs in groep 2 in vergelijking tot de Cito toets, taal voor kleuters. Verder heb ik het diploma (HBO+) Directeur Primair Onderwijs behaald in 2010. Op dit moment maak ik hier geen gebruik van, maar kan de verworven kennis breed inzetten. Vorig schooljaar heb ik de opleiding Wetenschap en Technologie (HBO+) aan de Katholieke Pabo in Zwolle behaald.

Ik ga iedere dag met enthousiasme naar school en ervaar het onderwijs als een uitdagende en inspirerende omgeving, waarbij het kind centraal staat. Het is een uitdaging om voor ieder kind een bijdrage te mogen leveren aan hun ontwikkeling. De verschillende processen die hiervoor nodig zijn geven veel stof tot nadenken en aanpassen. Ieder kind is uniek en verdient de aandacht die bij hem of haar past, waarbij de cognitieve, sociale- en creatieve vaardigheden van groot belang zijn.

Jackelien Majoor

Groep 3/4

Ik ben Jackelien Majoor en werk al geruime tijd op de Zuiderschool in groep 3 en 4.
Ik ben begonnen in groep 7 en 8 en heb daarna de overstap gemaakt naar groep 3 en 4, wat ik nog steeds erg leuk vind om te doen. Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag en Annemarie heeft de groep op woensdag en vrijdag. Drie jaar geleden heb ik de opleiding als reken coördinator gevolgd, omdat ik me in het rekenonderwijs verder wilde verdiepen en ontwikkelen. Hier heb ik veel aan gehad en op het gebied van rekenen wil ik me graag blijven ontwikkelen. Mijn nieuwe uitdaging voor de nieuwe school is dan ook om het rekenonderwijs op elkaar te gaan afstemmen. Dit jaar gaan we o.a. werken aan het didactisch coachen. Hier heb ik erg veel zin in, ik vind het belangrijk om kritisch naar mezelf te blijven kijken. Dit houdt me scherp en  zo blijft het onderwijs voor mij levendig en inspirerend.

Annemarie Klappe

Groep 3/4 en groep 7/8

Ik woon in Volkenhove met mijn man Reinco, Madelief (9 jaar), Gijs (7 jaar) en onze hond Jip. Dit jaar heb ik de overstap gemaakt van de Noorderschool naar de Zuiderschool. Dat was geen grote stap, omdat we als team al geruime tijd samenwerken. Ik heb geen specifieke voorkeur van het jonge of oudere kind. Daarom is de combinatie van groep 3/4 op woensdag en vrijdag met groep 7/8 op de vrijdagmiddag ook zo fijn. Bovendien kan ik ook erg genieten van de creatieve vakken, heerlijk dat ik daar in beide groepen mee aan de slag kan. Wanneer ik niet voor de klas sta, maak ik unieke zilveren sieraden en geef ik daar ook workshops in. 

Margriet Verboom

Groep 5/6

Ik ben sinds 1995 in dienst bij de Stichting op Kop en sinds  6 jaar werk ik op de Zuiderschool. Op andere scholen heb ik veel gewerkt met de groepen 1, 2 en 3. Op de Zuiderschool werk ik in groep 5/6. Ik vind het belangrijk dat er een aangename sfeer in de klas is; kinderen komen dan beter tot leren. Afspraken maken met elkaar en die ook nakomen is essentieel. Veel van onze lestijd besteden we aan de basisvakken. Daarnaast probeer ik met de kinderen te werken aan hun zelfstandigheid, het kritisch denken, verdraagzaamheid en de samenwerking tussen kinderen. Ik ben op maandag, dinsdag en vrijdag op school. 

Mirjam Huizeling

Groep 5/6, Plusklas

Na op verschillende scholen van stichting Op Kop gewerkt te hebben, ben ik sinds augustus 2010 werkzaam op de Zuiderbasisschool. Ik heb met veel plezier in de groep 3 t/m 8 gewerkt op de Zuiderbasisschool. In juni 2015 heb ik de opleiding Master leren en innoveren afgerond. Tijdens deze studie stond het vormgeven van ons onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong centraal. Het starten van een plusklas is een onderdeel van onze schoolontwikkeling. In juni 2016 heb ik de opleiding specialist hoogbegaafdheid en excellent leren afgerond. Ik werk met veel plezier op dinsdagmiddag in de (bovenschoolse) plusklas van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool. Op woensdag en donderdag ben ik in groep 5/6 te vinden. Daarnaast volg ik een opleiding tot beeldcoach en ben ik opleider in de school.

Roel Zwolle

Groep 7/8

Ik ben al geruime tijd leerkracht in de bovenbouw op de Zuiderschool.
Na mijn studie aan de NLO voor de vakken gezondheidskunde en maatschappijleer had afgerond ben ik een verkorte Pabo opleiding gaan volgen in Groningen. 
Naast een lesgevende taak probeer ik het ICT-onderwijs zo goed mogelijk op school te laten verlopen. Dit jaar en volgend jaar volg ik de post HBO opleiding Digi-coach in Zwolle.
Ik ben op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school.

Cathy van den Eventuin

Intern begeleider, coördinator, leerkracht 7/8

 

Na 10 jaar gewerkt te hebben op de Generaal van den Boschschool ben ik in schooljaar 2015-2016 volledig aan de slag gegaan op de 2 scholen in Giethoorn. In de jaren dat ik voor de klas stond heb ik in juli 2008 mijn diploma voor vakdocent bewegingsonderwijs gehaald. In maart 2012 heb ik mijn diploma voor Taalcoördinator gehaald en in schooljaar 2013-2014 heb ik de opleiding als Intern begeleider afgerond. In schooljaar 2016-2017 heb ik de NOVO-opleiding gevolgd, waar ik mij verdiept heb in veranderingsprocessen. Begin dit schooljaar heb ik hier mijn diploma voor gehaald.

Op allebei de scholen ben ik intern begeleider en locatiecoördinator.

Elke maandag en vrijdag ben ik op de Noorderschool voor IB-taken en coördinatietaken. Op dinsdag en woensdag ben ik op de Zuiderbasisschool voor IB-zaken en coördinatietaken.

Op de Zuiderbasisschool geef ik ook nog een dag les, namelijk op donderdag in groep 7/8.

Directeur

Lida Andriol

directie@zuiderschool.nl

Intern begeleider

Cathy v.d. Eventuin

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl

Groep 1/2

Grieteke Kiekebos

grieteke.kiekebos@stichtingopkop.nl

Groep 3/4

Jackelien Majoor

Annemarie Klappe

jackelien.majoor@stichtingopkop.nl

annemarie.klappe@stichtingopkop.nl 

Groep 5/6

Margriet Verboom 

Mirjam Huizeling

margriet.verboom@stichtingopkop.nl

mirjam.huizeling@stichtingopkop.nl

Groep 7/8

Roel Zwolle  

Cathy v.d. Eventuin

roel.zwolle@stichtingopkop.nl

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl

Plusklas

Mirjam Huizeling

mirjam.huizeling@stichtingopkop.nl

 

 

Administratie:                 Saskia Linthorst op woensdagmiddag
                                     administratie@zuiderschool.nl

Godsdienst:                    Matthijs de Vries op woensdag

HVO:                              Hennie Vis op woensdag