Ouderraad

Wat doet de OR?

De OR (ouderraad) bestaat uit een aantal ouders die elk jaar worden gekozen. De OR organiseert en helpt de school bij bewerkelijke activiteiten. Daarmee worden niet alleen de leerkrachten ontzien, maar worden er ook dingen mogelijk die anders niet zouden kunnen. Voorbeelden hiervan zijn:
• activiteiten rond bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst
• organisatie rond het ophalen van oud papier
• organiseren van bijvoorbeeld een pleinmarkt
• en nog vele andere...

De ouderraad heeft voornamelijk een uitvoerende en verzorgende functie. Ouders die zitting nemen in de OR zijn dus vooral 'doeners'. Absoluut onmisbaar op de school!!

Wie hebben er zitting in de OR?

Angela Bosch (voorzitter)
Cees Balder (penningmeester)
Marleen Winter (secretaris)
Sandra Boer (2e voorzitter)
Judith Bosscha (2e secretaris)
Marloes Dam (lid)
Mariska Bons (lid)
Daniëlle Doze (lid)
Willeke Kuiper (lid)


Ouderraden www.ouderraden.nl