Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.
In oktober 2013 heeft de inspecteur onze school bezocht en onze school positief beoordeeld. Leest u meer hierover in het inspectierapport.

Link inspectierapport