GMR

Als een schoolbestuur meerdere scholen onder haar hoede heeft, heeft het bestuur te maken met evenveel medezeggenschapsraden als dat er scholen zijn. Dat werkt niet efficiƫnt wanneer door het bestuur beleidsvoorstellen worden gedaan die voor alle scholen moeten gaan gelden. Overleg met en advies van alle MR-en werkt vertragend en bovendien kunnen de adviezen van de MR-en sterk van elkaar verschillen. Om deze twee redenen worden de MR-en voor wat betreft de aangelegenheden die de meerderheid van de scholen aangaat vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Op Kop telt 22 scholen en voor het beleid dat op stichtingsniveau wordt vastgesteld geldt dat dit niet voor advies of instemming wordt voorgelegd aan de MR-en maar aan de GMR. In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd, doordat de leden van de MR-en de leden van de GMR kiezen.


Link GMR regelement

 

Schooljaar 2015-2016
Verslag  GMR september t/m oktober 2015