BSO en TSO

Aanmeldingsbrief Overblijven

Beste ouders/verzorgers,

Via dit aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden voor het overblijven. Wilt u onderstaande gegevens zo nauwkeurig mogelijk invullen? Wilt u niet vergeten medische bijzonderheden, die van belang zijn voor de overblijfkrachten, in te vullen? Mochten er wijzigingen optreden in deze gegevens verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Wij maken u er op attent dat school deze gegevens ziet als privacy gevoelige informatie, zodoende krijgen wij geen gegevens van school door. Mocht er iets zijn dat voor ons van belang is aarzel dan niet om even te bellen!

Coördinatie Overblijven: Gerda Groeningen, 0521 360163, Gerda-van-groeningen@hotmail.com

 

Op onze website www.zuiderschool.nl button Overblijven staat alle informatie m.b.t. het overblijven. Zo kan men daar de Overblijfafspraken en de Procedure Overblijven vinden. Alvorens u uw kind aanmeldt (lees dit formulier ondertekend heeft) bent u op de hoogte van de Overblijfafspraken, de Procedure Overblijven en de hoogte van de kosten. Tevens zijn de Overblijfafspraken met het kind besproken.

Dit aanmeldformulier kunt u deponeren in de Overblijfbrievenbus, die u in de centrale hal van de school kunt vinden. Na uw aanmelding ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor het Digitale Inschrijfsysteem.

Het overblijfteam.

Naam ouders/verzorgers:       ----------------------------------------------------------


Adres:                                   --------------------------------------------------------


Telnr.:                                   -------------------------------------------------------


Noodtelnr.:                            --------------------------------------------------------


Huisarts, naam en telnr.:        ----------------------------------------------------------


Tandarts, naam en telnr.:       ----------------------------------------------------------


Medische bijzonderheden:      -----------------------------------------------------------


Emailadres:                             ---------------------------------------------------------

Naam kind:                             -----------------------------------------------            groep:

Naam kind:                             -----------------------------------------------            groep:

Naam kind:                             -----------------------------------------------            groep:

Datum:                                               Handtekening:

                        -------------------------                ------------------------------------

 

Obs Zuiderbasisschool Binnenpad 56 8355 BT Giethoorn

 

e:directie@zuiderschool.nl t:0521-361666 www.zuiderschool.nl

 

Nieuwe Procedure Overblijven

Aanmelding overblijven

- Ouders melden hun kind(eren) aan via de Aanmeldingsbrief Overblijven. Deze aanmeldingsbrief

kan je downloaden op http://www.zuiderschool.nl – Button Overblijven of vragen aan de directrice

Lida Andriol.

- Deze aanmelding wordt gedeponeerd in de Overblijfbrievenbus, die men in de centrale hal van de

school kan vinden.

- Wanneer een kind wordt aangemeld, is de ouder op de hoogte van de overblijfafspraken.

- Na aanmelding ontvangt de ouder een email van Maureen Boer (overblijfkracht) met daarin een

gebruikersnaam en wachtwoord voor het Digitaal Overblijfsysteem.

- De aanmeldingsbrieven gaan in het overblijfarchief in verband met medische gegevens en

handtekening voor akkoord en instemming overblijfafspraken.

Digitaal inschrijven voor het overblijven

- Ouders loggen zelf in op het Digitale Overblijfsysteem (http://www.zuiderschool.nl – Button

Overblijven) en melden kinderen af en aan. Dit kan tot tien uur ‘s morgens op de dag zelf.

Wanneer men niet beschikt over een pc of internet, dan kan men gebruik maken van de pc op de

school. Neemt u dan contact op met de directeur.

- In het Digitale Overblijfsysteem ziet u als ouder alleen uw eigen gegevens.

- Wij nemen geen telefonische of per email verzonden aanmeldingen meer aan.

- De meesters en juffen nemen geen aanmeldingen meer aan.

- Na tien uur ’s morgens worden door de overblijfkrachten de daglijst met de overblijvers geprint.

Zo weet de overblijfkracht wie er van welke groep die dag overblijft.

- Ouders kunnen zelf geboekte dagen annuleren. Dit kan echter tot tien uur die dag. Na tienen is

het kind aangemeld en komt dus op de daglijst. Als een aangemeld kind niet verschijnt, gaan we

bellen en wordt het kind wel afgetekend (tenzij de reden heel plausibel is zoals overlijden,

geboorte, ongeval etc, midden op de morgen ziek naar huis).

- Kinderen die niet opgegeven zijn, verschijnen dus NIET op de daglijst. De overblijfkracht wordt er

niet op geattendeerd dat het kind overblijft. De overblijfkracht verwacht uw kind dus niet en uw

kind kan dan dus niet overblijven. De verantwoordelijkheid voor ouders is dus nog groter.

- Als er toch kinderen verschijnen die niet op de daglijst staan, dan wordt het kind dubbel

afgetekend!

Kosten overblijven.

- De kosten voor het overblijven is € 1,50 per kind.

- Een kaart heeft 10 strippen en kost € 15,-.

- De betaling van de kaart d.m.v. het overschrijven van het verschuldigde bedrag op rekening:

 NL40RABO 0103144285 met vermelding van naam het kind en groep.

- De ouder geeft het geld niet meer mee met het kind, maar deponeert het geld in een envelop

(voorzien van naam van het kind) in de Overblijfbrievenbus, die men in de centrale hal van de

school kan vinden.

Coordinator Overblijven

- Gerda van Groeningen, tel. 0521 - 360163, email: gerda-van-groeningen@hotmail.com

 

 

 

 

Locatieflits BSO november 2016

Locatieflits mei 2016

Een nieuwe Locatieflits met heel veel nieuws over onze BSO Kinderopvang Giethoorn.

Klik hier voor de Locatieflits.

Link naar ouderportaal KDV

Klik op het visje voor de ouderportaal.

Website BSO