Ouders spelen een belangrijke rol bij activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen plaatsvinden met hulp van ouders. Zonder de hulp van ouders kan een school niet goed functioneren. De leerkrachten of de Ouderraad vragen regelmatig ouders om aan een activiteit mee te werken, bijv. bij de lessen techniek, handvaardigheid en allerlei festiviteiten (schoolreizen, vieringen, avondvierdaagse, hoofdluiscontrole, versiering van de school enz.). Aan het begin van ieder schooljaar inventariseert de Ouderraad d.m.v. een ouderhulplijst of ouders mee willen helpen. Als u graag meer wilt weten of mogelijk als ouderhulp wilt meewerken, kunt u contact opnemen met de school.