Afsluiting plusklassen

De plusklas groep 7-8 heeft een oudermiddag georganiseerd op 4 juli. De kinderen hebben een muurkrant gemaakt over het thema democratie. Bij democratie hoort ook het voeren van een debat. De kinderen zijn met hun ouders in debat gegaan over verschillende stellingen. Zowel de middag als het debat werd door de kinderen zelf geleid. Na het debat zijn de ouders uitgedaagd om verschillende testen en proefjes te doen, onder andere het bouwen van een actie-reactie baan.

Op woensdagmiddag heeft de plusklas groep 5-6 het jaar afgesloten. Deze middag begon met een viertal presentaties over: dieren op Curaçao, vliegende dino’s, honden en bakstenen. Na de presentaties hebben de kinderen de ouders aan het denken gezet met Praatprikkels, dit zijn filosofische vragen die wij gebruiken om het kritisch, creatief en analytisch denken te stimuleren en trainen. De ouders hebben antwoorden gezocht op vragen als: mag je oma’s opvoeden, is tijd belangrijk en hoe weet je zeker dat je wakker bent. Als toetje van deze middag hebben de ouders een toren van gebouwd van ongekookte spaghetti en spekjes. De hoogste toren werd door een zestal ouders gebouwd en was meer dan 1 meter hoog!

Klik op deze link voor de foto's plusklas 7/8

Klik op deze link voor de foto's plusklas 5/6

Mini Nemo

De kinderen van de plusklas hebben de afgelopen periode gewerkt aan de organisatie van Mini Nemo. Op donderdag 17 maart was Mini Nemo eenmalig geopend voor de kinderen van de Zuiderbasisschool. Op deze donderdagmiddag hebben alle kinderen van onze school kennis gemaakt met optische illusies, het opwekken van energie, zwaartekracht, magnetisme en de geleiding van stroom. Er zijn presentaties en demonstraties gegeven door de kinderen van de plusklas en er waren verschillen de experimenten die de kinderen konden doen. We hebben geleerd hoe je een paperclip kunt laten zweven, hoe je een optische illusie kunt tekenen, hoe je een lampje kunt laten branden met behulp van een citroen en hoe je een pingpongbal kunt laten zweven en welke materialen wel en niet stroom laten geleiden.  

Op woensdag 23 maart zijn de ouders van de plusklas op bezoek geweest. Zij hebben een door de kinderen gemaakte film een impressie gekregen van Mini Nemo.  

Filmpje plusklas.

Zintuigenmarkt

De kinderen van de plusklas hebben een zintuigenmarkt georganiseerd. Tijdens deze markt vertelden de leerlingen over de werking van onze zintuigen. Daarna mochten de bezoekers hun zintuigen testen en ervaren. Dinsdagmiddag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 de markt bezocht en vanmorgen hebben de ouders van de plusklasleerlingen de markt bezocht.

Link foto's.

Plusklas

Op woensdagmorgen werken kinderen die meer uitdaging nodig hebben van 8.30 tot 10.15 in de plusklas. De plusklas is gestart in augustus 2014 en  bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8. In de plusklas bespreken we de extra taken die de kinderen in de klas maken.  We praten over de inhoud van de taken, hoe de samenwerking met andere kinderen verloopt en we maken afspraken over welke taken gemaakt moeten worden.  Daarnaast werken we aan projecten waarbij de kinderen hun eigen leerdoelen hebben. Het eerste project ging over diverse geschiedenis onderwerpen en nu wordt er gewerkt over zintuigen.