Groep 3 en 4

De groepsleerkrachten van deze groep zijn Jackelien Majoor en Cathy van den Eventuin. Dit jaar hebben we een groep van 17 kinderen, 8 kinderen in groep 3 en 9 kinderen in groep 4.
Juf Jackelien geeft op maandag, dinsdag en donderdag les en juf Cathy op woensdag en vrijdagochtend.

De overgang van groep 2 naar groep 3 is altijd erg groot en zeker heel erg spannend na de zomervakantie. De kinderen maken een grote overstap van veel spelen naar veel leren. Dit is soms even wennen en vooral de eerste weken zeer intensief en vermoeiend voor de kinderen. Ondanks het vele leren proberen we de aansluiting van het spelen nog even te beschermen door elke dag nog even te kunnen spelen.

In groep 3 wordt veel tijd en aandacht besteed aan het leesonderwijs, dit doen we met de nieuwste Veilig Leren lezen methode, de Kim-versie (http://www.veiliglerenlezen.nl/Taal-lezen-groep-3/Nieuwe-versie-Veilig-leren-lezen.htm).

Groep 4 werkt in de ochtend aan technisch lezen, dit doen ze met de vernieuwde methode Estafette.(www.estafette.nl).

De methode voor schrijven heet Pennenstreken 3e editie(www.pennenstreken.nl). Dit is een nieuwe methode en deze sluit aan bij Veilig Leren Lezen Kim, de nieuwste methode voor lezen en taal. Ook in groep 4 werken we voor schrijven in de nieuwste methode Pennenstreken. In groep 4 is er aandacht voor Hoofdletters en het automatiseren van de kleine letters en verbindingen.

De methode voor taal is Taal op Maat van uitgeverij noordhoff(www.noordhoffuitgevers.nl). Deze methode sluit goed aan bij Veilig leren lezen in groep 3. Voor spelling werken we in groep 4 met Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen.

In groep 3  en  4 werken we met de methode Rekenrijk(www.noordhoffuitgevers.nl). Rekenrijk is een realistische rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen. Rekenrijk is dé methode die heel erg goed aansluit bij de actuele ontwikkelingen.

In groep 3 gaan de kinderen dit schooljaar werken met een afstreepsysteem waarmee dagelijks wordt afgestreept wat er gemaakt is. Er wordt gewerkt met kleuren, elke dag van de week heeft een andere kleur. Dit om het zelfstandig werken te stimuleren.
Voor zelfstandig werken gaat groep 4 aan de slag met een ochtendtaak.

Op maandagmiddag hebben we gym en Engels.
Om de gymtijd zo volledig mogelijk te benutten vragen we u de kinderen te brengen bij het Kulturhus om 12.50 uur.

Tot de herfstvakantie en na de meivakantie gymt groep 3 en 4 op donderdagmiddag op school.  Dit om de lestijd zo effectief mogelijk te benutten.

Op dinsdagmiddag hebben we lezen (leesvos, letterdas, boekentas) of schrijven, de kanjertraining en handvaardigheid of tekenen.

Op donderdagmiddag krijgt groep 3 en 4 Engels, verkeer, biologie en gym.

Op vrijdagochtend staat lezen, rekenen, zelfstandig werken op het programma en we sluiten de week af met muziek.

Voorstelling

Voorstelling groep 3 en 4 

 Groep 3 en 4 is dinsdagmiddag 8 november naar een voorstelling in de Meenthe geweest. In de voorstelling werd er een verhaal verteld met behulp van krijttekeningen die getekend werden. Dit was erg leuk, het was iedere keer weer spannend, welke tekening er tevoorschijn kwam. Het verhaal ging over een drakenei die teruggebracht moest worden door de draak, die maar 1 vleugel had. Toen het ei weer terug was, kwamen alle kleuren weer tot leven en zagen we hele mooie kleurige draken. Aan het einde van de voorstelling kregen de kinderen een krijtje mee naar huis, om te ontdekken wat hun krijtje allemaal tot leven kan brengen.