Welkom bij groep 1/2

Groep 1 en 2

De kleutergroep bestaat momenteel uit 18 kleuters. Gedurende het schooljaar komen er steeds meer leerlingen bij, de groep bestaat dus uit de instroom, groep 1 en groep 2.

We hebben een klaslokaal met een verhoogde huishoek, de kringactiviteiten vinden in het midden van het lokaal plaats.

We kunnen iedere dag gebruik maken van het speellokaal. In het speellokaal worden spellessen, kleutergymlessen, muzieklessen en zo nu en dan reken- en taallessen gegeven. Tijdens deze lessen maken we zoveel mogelijk gebruik van de materialen die in het gymlokaal aanwezig zijn.

Natuurlijk spelen de kleuters ook veel buiten. Er is een grote zandbak en veel speelruimte met speeltoestellen en speelmateriaal.

In de klas hebben we nieuwe vriendjes gekregen. Dit zijn Pompom, Loeloe en Zoem. Ze komen uit de methode Schatkist de derde editie. De kleuters hebben intussen kennis met ze gemaakt. Ze staan op een vaste plaats in de klas op de schatkist tafel. Hier ligt ook het dagboek van Pompom en andere leermiddelen van of bij de methode. De nieuwe versie beslaat alle leergebieden voor de kleuters. Dit zijn taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motorisch, kunstzinnige vorming, wetenschap en technologie. De kleuters zijn erg blij met de nieuwe vriendjes in de klas.

Verder leren de kleuters Engels op de basisschool. Iedere dag zingen ze een lied of krijgen ze Engels via het digibord en interactief. De kleuters kennen intussen al veel Engelse woorden en beginnen ook korte zinnetjes te spreken. Dit gaat meestal met behulp van het stellen van een vraag. Ook kennen ze bijvoorbeeld verschillende bewegingsvormen in het Engels, zoals springen, dansen en rennen.

Na de zomer komt de herfst. De eerste bladeren waaien al rond op het schoolplein en kunnen in de zandbak gebruikt worden om een taart mee te versieren….. 

Noniksi in Ossenzijl

Nationale Voorleesdagen

Sjaak van de winkel heeft vanmorgen in de klas voorgelezen over Kikker. We weten nu ook waar Sjaak bang voor is en hij weet wat hij eraan kan doen om niet meer bang te zijn.  De kleuters vonden een hele goede oplossing voor het probleem van Sjaak. Iedere dag komt er bij de kleuters iemand voorlezen in het kader van De Nationale Voorleesdagen. In deze periode t/m 4 februari kunnen de kinderen een gratis abonnement bij de bibliotheek aanvragen. En.... het is iedere dag weer spannend wie bij de kleuters aanschuift om voor te lezen.

Voor nog een paar foto's klik op deze link.

Joep de voorstelling

Vertellen over de foto's met de praatstok. De anderen luisteren.
Naspelen van de dieren konden de kleuters heel goed, zelfs met de geluiden uit het verhaal erbij. Iedereen kreeg een wolk (watje) om er zelf iets van te maken.

Klik op deze link voor foto's.

Groepsoptreden 1/2

Kinderboekenweek 2016

In het kader van de Kinderboekenweek. Oma's bakken vaak appeltaart. Mama's leren dat van de oma's en nu kunnen de kleuters het ook, samen met een aantal mama's uit de klas. Mama's bedankt, we gaan er vrijdag samen lekker van smullen.....
Klik op deze link voor nog meer foto's.