Onze school is telefonisch bereikbaar op schooldagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Indien u uw kind wilt afmelden voor ziekte of andere omstandigheden (bezoek aan tandarts of huisarts), kunt u dit doen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.

Online-contactformulier
Heeft u belangstelling voor onze school?
Wilt u uw kind inschrijven of meer informatie?
U kunt telefonisch een afspraak maken (0521-361666) of het online-contactformulier invullen. De directeur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Adresgegevens
Obs Zuiderschool
Binnenpad 56
8355 BT Giethoorn
telefoon: 0521-361666
e-mail: directie@zuiderschool.nl
website: www.zuiderschool.nl
In de avonduren en in de weekenden kunt u bij calamiteiten de directeur bereiken op het nummer van de directeur:
Lida Andriol
0561-475297
06-28143472
In de vakanties kunt u tijdens kantooruren, bij ernstige gebeurtenissen, het stafbureau van Op Kop bellen op telefoonnummer: 0521 - 362520

Aanwezigheid Lida en Cathy
In schooljaar 2015-2016 zijn Lida en Cathy op vaste dagen op school aanwezig. Bij afwezigheid van Lida is indien aanwezig Cathy het aanpreekpunt. Sinds 01-03-2014 is Lida directeur van beide scholen in Giethoorn en kan ze bij eventuele calamiteiten snel op de Zuiderbasisschool zijn.
Lida is aanwezig op dinsdag, donderdag en op woensdag in de oneven weken.
Cathy is aanwezig op dinsdag en donderdag in de even weken. (06 - 50849570)

Mailadressen
De leerkrachten hebben allemaal een persoonlijk mailadres.
Binnen school werken we met mailgroepen. We verzoeken ouders ook altijd om het mailadres waar zij op benaderd willen worden aan de leerkrachten door te geven. Op deze wijze kunnen we u snel op de hoogte houden van allerlei zaken.

Vertrouwenspersoon
Binnen onze school hebben we ook een vertrouwenspersoon.
Dit is Cathy van den Eventuin.
De contactgegevens van Cathy zijn:
Burgemeester Boldinghlaan 6
8334 ST Tuk
0521 - 854076
06 - 50849570
cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl