Jaarkalender

De schoolgids is een belangrijke informatiebron voor de ouders van kinderen die nu op onze school zitten en het bevordert de communicatie tussen thuis en school. Het de team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad vinden dit erg belangrijk. Het doel van deze combinatie is een toegankelijk document, waardoor de communicatie tussen school, kinderen en ouders zo optimaal mogelijk verloopt.

In de kalender vindt u de verschillende activiteiten voor de leerlingen, vrije dagen en ook de activiteiten zoals:
- MR-activiteiten
- OR-vergaderingen
- Ouderpanel
- Inzamelen/ophalen oud papier


Voor het bekijken van de jaarkalender tik op onderstaande link:

Klik op deze link voor de jaarkalender 2017-2018